سفارش تبلیغ
صبا
یس میخوانم

سلام مادرم

دلتنگم

دلتنگ لحظاتی که نوای قرآنت در گوش جانمان می پیچید

برایت یس میخوانم

تو هم برای آرامشم دعا کن

 

«إنَّما أمْرُهُ إذا أرادَ شَیئاً اَنْ یقولَ لَهُ کُنْ فَیکُونَ»

 

http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re1098.jpg


+نوشته شده در پنج شنبه 93 آذر 20ساعت ساعت 9:2 صبحتوسط *سمیه * | نظر