سفارش تبلیغ
صبا
سلام مادر

سلام مادر

دیروز ، عجیب دلم هوایت را کرده بود. گوشه اتاق کنار عکس تو نشسته بودم و چشم بر تلفن داشتم.

تا صدای زنگش مرا به سوی تو پرواز دهد و طنین مادرانه صدایت در گوش جانم بپیچد.

آخر دیروز اول ماه صفر بود و طبق عادت هرساله ات این روز را به همه فرزندانت یادآوری می کردی

که صدقه فراموشتان نشود، که نماز اول ماه را بخوانید ، که دعای امروز را بخوانید.

آه مادر

دیروز با خود فکر میکردم که این خواب کی به پایان می رسد و من کی بیدار می شوم

کی دوباره برای دیدنت خواهم آمد.

نمیدانم زمان میگذرد یا نه، نمیدانم کی این فراق به پایان می رسد اما کاش هرچه زودتر تمام شود.

مادر سخت دلتنگت هستم

دعایم کن


+نوشته شده در سه شنبه 93 آذر 4ساعت ساعت 10:51 صبحتوسط *سمیه * | نظر