شهید میدان مین

عکس:محور پاسگاه زید / 27 تیر

1361 : نیمه  شب یکشنبه 27 تیرماه، گردان های در گیر در مرحله دوم عملیات
رمضان به دلیل گذشت زمان و نزدیک شدن صبح، از تعدای از نیروهای داوطلب می خواهند که از میدان مین پیش رو سریع تر گذر کرده و معبری برای عبوردیگر رزمندگان باز کنند. از
میان 150 نفر داوطلب به 20 نفر از آنان اجازه ی ورود به میدان مین داده می شود و
اغلب این 20 نفر نیز به شهادت رسیدند.(عکس از:+)

می گن که عده ی زیادی از بچه ها که از دعوای انتخاب شدن برای پل انسانی موفق فارغ می شدن و بعد دل به دریا می زدن،همون لحظه های اول پیش خدا می رفتن! ولی خوب،یه عده ای هم نه! بهشت برای آنها باید کمی انتظار می کشید.

منبع : وب لاگ خاکریز    http://khakriz.mihanblog.com/